E

Onderzoek naar ernstige complicaties bij een steunhartimplantatie

Eric de Waal
van totaal € 20.000 (39%)

Mijn naam is Eric de Waal. Ik ben cardio-anesthesioloog in het UMC Utrecht. Al jaren ben ik gefascineerd door het feit dat ca. 35% van de mensen met een steunhart ernstige complicaties krijgen. Daarom ben ik gaan onderzoeken hoe we dit kunnen voorkomen. Ik heb vastgesteld dat ontstekingsmediatoren in het bloed hierin een belangrijke rol spelen. Graag zou ik hier dan ook meer onderzoek naar willen doen.

HARTFALEN, WAT IS HET EN HOE VAAK KOMT HET VOOR?

Bij hartfalen vermindert de knijpkracht van het hart, waardoor het hart moeite heeft met het rond pompen van bloed en zuurstof naar de weefsels en organen. Hartfalen is een ernstige en veelvoorkomende ziekte. In de westerse wereld leeft 1 op de 25 mensen met hartfalen. Bij mensen ouder dan 65 jaar is dat maar liefst 1 op de 10. Slechts 57% van alle mensen is 5 jaar na hun initiële diagnose van hartfalen nog in leven. De oorzaken van hartfalen verschillen: bv. een ernstige hartaanval of een stoornis in het genetisch materiaal. Uiteindelijk ontstaat bij iedere patiënt een combinatie van vermoeidheid en kortademigheid. Verslechtering is vaak onvermijdelijk en leidt ertoe dat patiënten dagelijks worden beperkt door hun ziekte en vaak in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

BEHANDELING VAN HARTFALEN

Wanneer de pompfunctie van het hart zodanig achteruitgaat, dat medicijnen de symptomen niet meer kunnen bestrijden, zijn er verschillende operaties mogelijk. Een harttransplantatie is de beste operatie om hartfalen te verhelpen. Dit is helaas niet voor elke patiënt mogelijk. Sommige patiënten zijn ongeschikt vanwege hun leeftijd of door begeleidende ziekten. Daarnaast is er een groot tekort aan donorharten. Hierdoor overlijdt jaarlijks zo’n 20% van de patiënten op de wachtlijst voor een harttransplantatie.

STEUNHART

Als alternatief kan een steunhart, ook wel Left Ventricular Assist Device (LVAD), worden geplaatst. Dit is een mechanische pomp die bij de linkerhartkamer wordt geïmplanteerd om zo de linkerhartkamer te ondersteunen. Een groot deel van de patiënten kan met hun LVAD het gewone leven met bepaalde leefregels weer oppakken. Deze patiënten merken een enorm verschil in kwaliteit van leven. Het implanteren van een steunhart is een grote operatie, waarbij er nog te vaak complicaties optreden in de eerste uren en dagen na de operatie, maar ook op de langere termijn. Ernstige schade aan de bloedsomloop, de rechterhartkamer en de nieren komt in 20-50% van de gevallen voor. Hierdoor moeten patiënten langer in het ziekenhuis blijven, hebben zij een grotere kans om te overlijden direct na de operatie en een verhoogde kans op complicaties op de langere termijn.

WAT WIL IK ONDERZOEKEN EN WAT LEVERT HET OP?

Samen met een aantal collega’s denken wij dat verschillende factoren tijdens de implantatie van het steunhart het afweersysteem uit balans brengen. We willen de ontstekingsmediatoren afkomstig van het immuunsysteem meten vlak voor, tijdens en na een steunhart operatie. We willen het verband vinden tussen deze mediatoren en het optreden van complicaties, zodat we in een veel vroeger stadium therapeutische maatregelen kunnen nemen om ernstige complicaties te voorkomen.

 WAAROM IS UW HULP NODIG?

In het UMC Utrecht & WKZ kunt u rekenen op de beste medische zorg. De basiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer onderzoek naar nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg, is extra geld nodig. Onderzoekers vragen hiervoor subsidies aan bij de overheid en collectebusfondsen. Deze bronnen zijn echter niet onuitputtelijk en er is veel concurrentie; slechts 5-10% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Daarnaast doen wij in het UMC Utrecht & WKZ veel onderzoek naar zeldzame ziekten en behandelingen, waarvoor weinig geld beschikbaar is voor onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat veel onderzoek niet uitgevoerd kan worden. Uw steun is daarom onmisbaar.

Wetenschappelijk onderzoek vraagt vaak om een lange adem en hier is veel geld voor nodig. Kent u iemand in uw kennissenkring of directe omgeving die medisch wetenschappelijk onderzoek zou willen steunen? Elke bijdrage aan mijn onderzoek is van harte welkom.

Vriendelijke groeten,

Eric

Bekijk alle
28-08-2023 | 11:33
22-08-2023 | 10:14
17-07-2023 | 17:43
04-07-2023 | 14:17
29-06-2023 | 10:43