Hematologie

Jaarlijks sterven in Nederland 8.500 mensen aan kanker in het bloed, in het beenmerg en in de lymfeklieren. Dit aantal moet omlaag. De afdeling Hematologie van het UMC Utrecht zoekt naar nieuwe oplossingen voor de behandeling van patiënten met beenmergkanker (multipel myeloom), leukemie (bloedkanker) of lymfeklierkanker. Voor onze patiënten wordt zorg, begeleiding en behandeling gecombineerd. De afdeling Hematologie van het UMC Utrecht Cancer Center is een van de grootste centra in Nederland voor stamceltransplantaties, met verwijzingen vanuit het gehele land. Om het sterftecijfer omlaag te brengen is veel onderzoek nodig. Want dat is cruciaal voor een verdere verbetering van de zorg, nu en in de toekomst. Helpt u mee de zorg voor deze patiënten beter te maken?

Bekijk alle
22-12-2023 | 18:43 Aan: Ik kom in actie! Het is een goed doel .
01-10-2023 | 16:43 Aan: Ik kom in actie!
01-10-2023 | 08:15 Aan: Hematologie team
30-09-2023 | 22:47 Aan: Relax! Ik kom in actie!
30-09-2023 | 20:27 Aan: Ik kom in actie! Een heel goed doel!